W dniach 23-24 września b.r. gościliśmy w naszej szkole delegację 10 osób z pięciu krajów europejskich: Finlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Turcji.

Przedstawiciele tych państw są partnerami realizowanego przez nas międzynarodowego projektu.

Podczas wizyty roboczej goście zagraniczni oraz przedstawiciele z naszej szkoły zainaugurowali drugi rok projektu „Rok zdrowego odżywiania”.

Podczas wizyty:

  • omówiono dotychczasowe przyzwyczajenia żywieniowe mieszkańców każdego z tych krajów

  • wysłuchano prezentacji dietetyka n.t. wpływu odżywiania na zdrowie i możliwości przyswajania wiedzy przez dziecko

  • przeprowadzono warsztaty kulinarne, w których aktywny udział wzięli uczniowie z naszej szkoły

  • ustalono działania, które będą przeprowadzane we wszystkich partnerskich szkołach, mające na celu poprawę stylu życia i odżywiania uczniów

Honorowymi gośćmi wizyty byli przedstawiciele radomskich władz:

Wiceprezydent Ryszard Fałek oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki UM Pan Leszek Pożyczka.

Wizyta gości pozwoliła przybliżyć naszym uczniom oraz ich rodzicom ideę zdrowego stylu życia , jak również zapoznać się z kulturą , tradycją

i językiem innych krajów –członków Unii Europejskiej.


P9220067.JPG
MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ

P9220057.JPG
GOŚCIE WZBUDZILI SYMPATIĘ UCZNIÓW :)