comenius_rgb.jpg

PIERWSZY ROK PROJEKTU

SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Pierwszy rok projektu poświęcony był promocji sportu i aktywności fizycznej jako sposobu spędzania wolnego czasu.

Zrealizowane działania:


•wybrana została Rada Uczniów biorąca udział w podejmowaniu decyzji odnośnie realizacji projektu na terenie szkoły.

•w każdej z partnerskich szkół odbył się konkurs plastyczny o tematyce sportowej. Zwycięskie prace uczniów zostały umieszczone w międzynarodowym kalendarzu sportowym.
W naszej szkole po przeprowadzeniu ogólnoszkolnego konkursu plastycznego „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” wyłonione zostały trzy prace.

•uczniowie wraz z nauczycielami w każdej ze szkół biorących udział w projekcie wybrali tradycyjną grę lub zabawę sportową. Następnie uczniowie pisali instrukcje do wybranej gry. Kolejnym etapem było sfilmowanie jej przebiegu. W Polsce wybrana została gra sportowa „Dwa ognie”. Gra sfilmowania na lekcji WF została zaprezentowana na wizycie roboczej
w Turcji.

•w styczniu 2011 r. we wszystkich 7 partnerskich szkołach przeprowadzona została identyczna ankieta badająca ilość czasu poświęcanego przez uczniów na aktywność fizyczną.
W naszej szkole ankieta objętych zostało 124 uczniów. Wyniki ankiet omówiono i porównano na wizycie roboczej w Turcji.

•każda z partnerskich szkół wybrała jeden utwór muzyczny charakterystyczny dla swojego kraju. W ten sposób stworzony został zbiór utworów, do których choreografię przygotowano w każdej ze szkół. Prezentacje tańców zostały sfilmowane i zaprezentowane na wizycie roboczej w Grecji.

•w czasie całego roku szkolnego uczniowie tworzyli prezentacje ukazujące sylwetki idoli sportowych zarówno w formie elektronicznej (programy PowerPoint, Microsoft Word)
jak i w formie papierowej, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

•31 maja 2011r. we współpracy z Wydziałem Sportu i Edukacji w Radomiu na terenie szkoły zorganizowany został Międzynarodowy Dzień Sportu, w ramach którego
odbył się m.in. wirtualny sześciobój, który został równie˙z przeprowadzony we wszystkich partnerskich szkołach w ramach Dni Sportu. Wyniki dyscyplin zaprezentowane zostaną
na platformie WikiSpaces